0362740080 beb7651@moe.edu.my

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

 

 

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.