0362740080 beb7651@moe.edu.my

PIAGAM PELANGGAN

 
Kami warga pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk:

 

MURID

 • Memastikan setiap murid menerima pembelajaran di dalam bilik darjah mengikut jadual waktu yang ditetapkan ;
 • Memastikan semua murid mendapat menyertai kegiatan kokurikulum satu persatuan, satu kelab beruniform dan satu aktiviti sukan permainan sekurang-kurangnya 180 minit sebulan;
 • Memastikan setiap murid berasa selamat dan selesa sepanjang semasa berada dalam kawasan sekolah.

 

GURU DAN KAKITANGAN
 • Guru baru akan mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan dan mendapat perkhidmatan layanan terbaik ;

 • Guru akan mendapat layanan yangmesra dan terbaik apabila berurusan dengan pentadbiran;

 • Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerimamaklumat perubahan;

 • Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya 7 hari dalam tempoh setahun.

 

IBUBAPA
 • Setiap ibu / bapa / penjaga mendapat perhatian terhadap aduan dan tindakan dalam tempoh 1,3 atau 7 hari;

 • Setiap ibu / bapa / penjaga murid yang berurusan dengan sekolah akan mendapat layanan terbaik dalam tempoh 30 minit.

 

 

STAKEHOLDER
 • Memastikan setiap arahan dan maklumat yang di perlukan oleh PPD / JPN/ KPM mendapat tindakan sehari selepas surat/arahan diterima;

 • Menjawab surat akan di jawab tidak lewat dari 3 hari bekerja;

 • Melaporkan sebarang kejadian kepada pihak atasan mengikut peraturan yang di tetapkan.