0362740080 beb7651@moe.edu.my

MOTO SEKOLAH

Menuju Kejayaan

 

 

SLOGAN SEKOLAH

S – Semangat
M – Membara
K – Ke Puncak
K – Kecemerlangan